Vurdering av idrettslige ferdigheter i kroppsøving

Det er få kompetansemål i faget som beskriver spesifikke/detaljerte ferdigheter som mål for opplæringen. Dette gir lokal frihet til å bryte ned eller bygge om læreplanmål til læringsmål og til lokale variasjoner. Samtidig gir dette rom for skjønn og diskusjon.

Ofte kan det bli debatt rundt vektlegging av ulike kompetansemål i faget, hva kompetansemålene innebærer og hvordan de skal vurderes. Dette innlegget inneholder mine refleksjoner rundt hvorvidt idrettslige ferdigheter bør vektlegges i kroppsøvingsfagets vurdering.

Jeg mener man først og fremst må se på fagets formål. Slik jeg forstår formålet for faget ligger det ikke forventninger om at elevene skal utvikle og beherske spesifikke idrettslige ferdigheter som f.eks. baggerslag og fingerslag i volleyball. Dette er selvfølgelig grunnleggende i spillet volleyball og ferdigheter man dermed må trene på for å kunne beherske spillet, og ferdigheter i f.eks. ballspill har nytteverdi utover selve spillet (motorikk, koordinasjon, strategisk tenking), men spørsmålet er om i hvilken grad man behersker disse ferdighetene skal ha betydning.

Kompetanse forstås vanligvis som evnen til å løse komplekse utfordringer. I en idrett vil man gjerne si at å kunne utføre en teknikk og velge og hvordan denne brukes er å ha kompetanse, mens i et fag som kroppsøving vil jeg si at man bør tenke videre utover dette når man vurderer faglig kompetanse.

Min holdning til dette er at i hvilken grad elevene har tekniske/idrettsspesifikke ferdigheter bør tillegges liten vekt i vurderingen. Dette mener jeg på bakgrunn av hvordan fagets formål er beskrevet, innholdet i kompetansemålene og ut fra den begrensede tiden man har til å øve opp slike ferdigheter. Jeg mener at man ikke kan forvente at elever opparbeider gode idrettsspesifikke ferdigheter i løpet av kun få timers øving. Samtidig vil evnen til å trene, forklare, reflektere og generell innsats rundt trening og aktivitet være  med og påvirke elevens utvikling i faget. Disse ferdighetene er imidlertid ikke idrettsspesifikke, men gjennomgående for faget. I tillegg er det ferdigheter som favner ut over selve faget og inn i elevens mer generelle «livsmestring«.

En egen diskusjon er hva sentrale ferdigheter i kroppsøving egentlig er. Er det idrettsspesifikke ferdigheter, eller er det andre ferdigheter? Jeg mener å delta etter evne, evne til å øve, trene strukturert, utfordre seg selv og fair play er de sentrale ferdighetene i faget. I begrepet fair play ligger innsats, bidra til å gjøre andre gode, vise positiv innstilling, følge regler og å ha respekt for hverandres ulikheter. Disse ferdighetene er slik jeg ser det de som bør vektlegges mest i faget.

Ut fra dette mener jeg at det er i tråd med læreplanen å tone ned viktigheten av å mestre idrettsspesifikke ferdigheter og tillegg dette liten vekt i vurderingen av elevenes kompetanse. Dette bryter med en det av den tradisjonelle forståelsen og vurderingspraksisen i faget, samtidig som det kan sees som en videreutvikling av vurderings-  (og undervisnings-)praksisen.

Det hadde imidlertid vært interessant å få dette klargjort/vurdert fra UDIRs side @udir slik at undervisnings- og vurderingspraksisen kunne fått en tydeligere retning.

Andre kilder:

Kjersti Mordal Moen: Er det noen vits med kroppsøving i skolen?

Yngvar Ommundsen: Fysisk-motorisk ferdighet gjennom kroppsøving (…)

Udir: Endringer i læreplanen (2012)

Standal og Rugseth: Hva er egentlig inkluderende kroppsøving?

Østerlie, Ove: Østerlie Ove (2016) Fysiske tester, spøkelser i kroppsøvingsskapet

Forfatter: Kjell Evensen

Lærer i ungdomsskolen. Blogger om Vurdering for læring i praksis.

5 kommentarer om “Vurdering av idrettslige ferdigheter i kroppsøving”

 1. Jeg mener å delta etter evne, evne til å øve, trene strukturert, utfordre seg selv og fair play er de sentrale ferdighetene i faget. I begrepet fair play ligger innsats, bidra til å gjøre andre gode, vise positiv innstilling, følge regler og å ha respekt for hverandres ulikheter. Disse ferdighetene er slik jeg ser det de som bør vektlegges mest i faget.

  Mener du da at om alle følger dette, så skal de få karakter 6?

  Likt av 1 person

  1. Hei! Ja, det mener jeg. Dette er de sentrale målene for faget. Slik jeg tolker læreplanen og vurderingsforskriften er ikke de idrettslige ferdighetene rent isolert særlig relevante for vurderingen i faget. Har du noen andre synspunkter/perspektiver? Dette er jo tolkningsspørsmål, så jeg er veldig interessert i å høre andres innspill!

   Liker

   1. Veldig vanskelig punkt .Jeg er uenig.Om du skal ha karakter 6 så skal du prestere godt i alle aktiviteter,ha fair play,innsats etc.Jeg belønner de som gjør sitt beste og har fokus på faget ,men som nemt ovenfor så skal det noe til å få karakter 6.Har prøvd å lest/søkt om dette,og det er veldig mange meninger.Hva med de som endelig kan prestere i et ikke teoretisk fag,endelig kan mange av de «skinne»,men blir da belønnet med samme karakter som en som ikke er i nærheten av de ferdighetene.Mener krø faget har blitt mer svevende i vurderingskrit og komp.mål.Hadde kunne tenkt meg enda mer synspunkter og diskusjoner innen dette,da det både er vanskelig og aktuelt

    Liker

   2. Jeg er helt enig med deg i at det er viktig at alle elever har mestringsarenaer i skolen, og at kroppsøving ofte kan være et slikt fag for mange som har større utfordringer i teoretiske fag. Hva som er viktige ferdigheter/kompetanse i faget kan også være omdiskutert. De punktene jeg listet opp mener jeg er de mest relevante ferdighetene. Jeg tenker også at det er en fordel for elever å kunne ta med seg ulike ferdigheter de allerede har inn i faget. Men slik jeg tolker læreplanen og formålet for faget er ikke ferdighetsnivået (idrettslige ferdigheter som f.eks. baggerslag og serve i volleyball) viktig med tanke på vurdering av elevenes kompetanse.
    Som du sier er det mange ulike meninger om dette, og tolkningsrom innenfor læreplanen. Slik jeg ser det kan det være mange ulike meninger, men opplæringen og vurderingen må uansett ta utgangspunkt i læreplanen slik den er i dag. I innlegget mitt har jeg linket til ulike artikler som jeg anser at samsvarer med min tolkning.

    Liker

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s