Praksiseksempel: Hvaler ungdomsskole

Anbefaler alle å kikke på tidligere rektor Svein Syversens foredrag, holdt på Udirs Vurdering for læring-samling. Samlingen ble holdt for deltagere i pulje 6 2.12.15.

Her forteller Syversen om hvordan skolen har endret sin vurderingspraksis og om virkemidler og utfordringer underveis.

Film fra foredraget finnes på Udirs «vurdering for læring»-side her, eller du kan se den direkte her på bloggen.

Jeg tror det er en klar fordel at en pedagogisk endring er forankret i skolens ledelse, og at det legges tydelige føringer på hvordan underveisvurderingen skal foregå på skolen. Slik dette har blitt gjort på Hvaler mener jeg er en god måte å gjøre et markant skifte over til Vurdering for læring. Man trenger både kompetanseheving, tid til omstilling, ekstern veiledning og indre motivasjon for å endre en kultur over tid.

Samtidig tror jeg det ville vært nyttig om det kom enda tydeligere felles retningslinjer for underveisvurdering fra Udir, i tillegg til vurderingsforskriften, kompetansehevingen som skjer gjennom deres videreutdanningssatsing og studier som MOOC’en SkoleVFL.

Høgskolen i Lillehammer har utviklet MOOC om skolebasert kompetanseutvikling i vurdering

MOOC’en (massive open online course) er gratis, og et tilbud til skoler som vil øke vurderingskompetansen sin. Den består av ulike videoforelesninger, refleksjonsoppgaver og diskusjoner med kobling til både teori og praksis.

Kurset går over ett år, og både ledere og lærere deltar.

Jeg har vært med i piloteringen og anbefaler gjerne å delta!

Mer informasjon: http://www.hil.no/oppdrag_og_samarbeid/nyheter/nyheter_2014/utvikler_mooc_om_skolebasert_kompetanseutvikling_i_vurdering

http://hil.no/skolesider/skolevfl

PS – dette er 50.post på bloggen. Et lite jubileum 🙂