Praksiseksempel: Bjørnsletta skole

Bjørnsletta skole i Oslo er en 1 til 10-skole, som har satt vurdering for læring i system. Her har skolen innarbeidet en felles kultur der elevene får øve over lengre tid, uten å få karakterer i underveisvurderingen. Karaktervurdering gis en gang i hver termin.

Dette høres ut som en interessant måte å organisere undervisning og vurderingsarbeid, og i tråd med forskning om læring/motivasjon/tilbakemeldinger.

Mer om hvordan de tenker rundt vurderingsarbeidet og karakterer i ungdomsskolen kan man finne på skolens hjemmeside (http://www.bjornsletta.gs.oslo.no/satsing/ )