Forskning

Her ligger ulike linker til forskning på Vurdering for læring og karakterfri underveisvurdering.
Tanken med dette er å vise til lett tilgjengelig forskning på nett, slik at man enkelt kan finne frem til relevant forskning.
Gi gjerne beskjed hvis linker ikke fører noe sted.

Artikler fra utdanningsforskning.no

Tony Burners doktorgradsarbeide på formativ vurdering i engelskfaget, med linker til publikasjoner.

Dordy Wilsons artikkel «Underveisvurderingens paradoks»

Torill Strands artikkel «Å lære sammen – når elevene vurderer lærernes kommentarer

Artikler fra forskning.no

Slike tilbakemeldinger vil elevene ha
La elevene vurdere seg selv
Karakterer gir umotiverte barn

Artikler fra forskning.se

Tidlige karakterer gir ikke bedre læring

Andre svenske artikler

Sverige advares mot vurderingsreform
Hvordan opplever elever karakterer og vurdering?
Effekten av karakterer
Ny forskning om effekten av karakterer
Oversikt over svensk skoleforskning

Andre lenker

NTNUs vurdering for læring-ressurser
Bjørn Helge Græslis vurdering for læring-ressurser
NOVA – Ungdomsskoleelevers meninger om skolemotivasjon
Ellen Elise Aarstads masteroppgave om formativ vurdering og motivasjon
Dordy Wilsons doktorgradsoppgave «Formativ vurdering gjør forskjell!» 
Tobias Andersons masteroppgave om vurdering for læring i et skoleledelsesperspektiv
Therese Hopfenbecks artikkel (basert på bl.a. egen forskning) om vurdering og selvregulert læring
Svenska skolverkets forskningsside om vurdering for læring /bedömning for läring
Black og Williams artikkel «Inside the black box»
Edutopia: Comprehensive Asessment research review
%d bloggere liker dette: