Et gjennomsiktig undervisningsopplegg

Jeg liker å ha planen for et tema klart før undervisningen starter. På forhånd prøver jeg å ha på plass

– kompetansemål
– læringsmål
– vurderingsform og innhold
– grovplan for undervisningen med innhold, lenker, dokumenter osv.

Fordeler:

– Elevene vet hvilke mål det jobbes med og hvordan de skal vurderes
– Hva som skal vurderes (og hvordan) er klart
– Undervisningen rettes mer mot målene og mot det som skal vurderes
– Vurderingen er rettet mot målene

Utfordringer:
– Vanskelig å vite hvor mye tid man får
– Undervisningen må tilpasses til elevgruppen underveis
– Krever en del planlegging og arbeid i forkant

Her kommer et eksempel på et undervisningsopplegg fra RLE på 10.trinn – Kulturarv. (mangler grovplan for timene)Kulturarv_eksempel

Og her er et eksempel fra ____________ (kommer i desember)