Vurderingstips 3: To stjerner og et ønske

Det kan være lurt å ha fokus på hva elevene har lært eller mestret, og bygge videre på dette. Gjennom å gi positive tilbakemelding anerkjenner man elevens mestring, samtidig som man kan gi eleven en konstruktiv tilbakemelding på noe som kan bli bedre.

«To stjerner og et ønske» er en vurderingsform som gir eleven to positive tilbakemeldinger og ett tips til forbedring. Denne metoden kan brukes som tilbakemelding fra lærer, eller til elevenes hverandrevurdering. Da vil elevene få trening i å se hva som er positive sider ved en tekst/besvarelse/oppgave, samtidig som de kan gi en konkret tilbakemelding til en medelev.

Tilbakemeldingene bør fokusere på læringsmålene for oppgaven slik at læreren/elevene tar utgangspunkt i disse i vurderingen, og kan gi tilbakemelding på måloppnåelsen.

Et eksempel på «to stjerner og et ønske»

stjerne Overskriften din er relevant for innholdet i artikkelen

stjerne Oppgaven inneholder flere kildehenvisninger

utropstegn Bruk flere eksempler slik at du viser at du forstår innholdet i begreper du bruker

Vurderingstips 2: 3,2,1-skjema

Et 3,2,1-skjema er en metode for egenvurdering. Nyttig å bruke for å få tilbakemelding fra elevene på hva de forstår, hva de synes er vanskelig og hva de vil lære mer om.
Elevene får også reflektere rundt hva de har lært, og hva som er vanskelig. De får også trening i å vurdere sin egen læring og læringsprosess.

Et 3,2,1-skjema kan se slik ut
(modifisert utgave basert på Trude Slemmens versjon i boka «Vurdering for læring i klasserommet):

Vurder deg selv:Tre viktige ting jeg har lært:

1

2

3

Hvorfor synes du det er viktig å lære dette?

To ting jeg synes var vanskelig:

1

2

Spør læreren eller en læringsvenn om hjelp!

En ting jeg vil lære mer om:

1

Hvordan kan du lære mer om dette?

Vurderingstips 1: Utgangsbillett

Når man tenker vurdering for læring er elevenes vurdering av undervisningen – og lærerens vurdering av elevenes utbytte viktig for å justere undervisningen underveis.
Hvis elevene ikke har lært det man har forventet – eller kanskje veldig mange er klare for å gå videre – må man tilpasse undervisningen til dette.

Utgangsbillett fungerer som en kort tilbakemelding på hva elevene har lært eller hvordan de vurderer undervisningen. Gjennom å svare på noen små spørsmål på slutten av en økt får man en pekepinn.
Gi elevene en lapp (eller en elektronisk spørreundersøkelse) der de svarer kort på noen spørsmål til slutt i økta.

Eksempler på spørsmål til en utgangsbillett kan være:
– Hvilket år skjedde det?
– Nevn tre viktige navn
– Hvorfor var det viktig at…?
– Hva var det du ikke forsto fra denne timen?
– Regn ut dette stykket.

Bjørn Helge Græsli har også skrevet om utgangsbillett på sin blogg:  Her

Et gjennomsiktig undervisningsopplegg

Jeg liker å ha planen for et tema klart før undervisningen starter. På forhånd prøver jeg å ha på plass

– kompetansemål
– læringsmål
– vurderingsform og innhold
– grovplan for undervisningen med innhold, lenker, dokumenter osv.

Fordeler:

– Elevene vet hvilke mål det jobbes med og hvordan de skal vurderes
– Hva som skal vurderes (og hvordan) er klart
– Undervisningen rettes mer mot målene og mot det som skal vurderes
– Vurderingen er rettet mot målene

Utfordringer:
– Vanskelig å vite hvor mye tid man får
– Undervisningen må tilpasses til elevgruppen underveis
– Krever en del planlegging og arbeid i forkant

Her kommer et eksempel på et undervisningsopplegg fra RLE på 10.trinn – Kulturarv. (mangler grovplan for timene)Kulturarv_eksempel

Og her er et eksempel fra ____________ (kommer i desember)