På vei mot færre karakterer i skolen?

Det kan se ut som om stadig flere skoler og lærere tenker i retning av karakterfri underveisvurdering.

Denne saken fra Oslo-skolen hentet hos NRK illustrerer godt tankegangen bak og indikerer at flere skoler ser utfordringene med vurdering, press og prestasjonskultur i skolen.

Egil W. Hartberg fra Senter for livslang læring ved HIL har blitt intervjuet av NRK Østlandssendingen om saken. Sendingen kan du finne her.

Jeg har tidligere skrevet om karakterfri undervisning, og et av innleggene finnes her. Resten finnes igjen under fanen Oversikt her på bloggen.

Camilla Hagevold og Bjørn Helge Græsli har også skrevet kronikk om temaet tidligere. Den finner du her.

Høgskolen i Lillehammer har utviklet MOOC om skolebasert kompetanseutvikling i vurdering

MOOC’en (massive open online course) er gratis, og et tilbud til skoler som vil øke vurderingskompetansen sin. Den består av ulike videoforelesninger, refleksjonsoppgaver og diskusjoner med kobling til både teori og praksis.

Kurset går over ett år, og både ledere og lærere deltar.

Jeg har vært med i piloteringen og anbefaler gjerne å delta!

Mer informasjon: http://www.hil.no/oppdrag_og_samarbeid/nyheter/nyheter_2014/utvikler_mooc_om_skolebasert_kompetanseutvikling_i_vurdering

http://hil.no/skolesider/skolevfl

PS – dette er 50.post på bloggen. Et lite jubileum 🙂