Vurderingstips 2: 3,2,1-skjema

Et 3,2,1-skjema er en metode for egenvurdering. Nyttig å bruke for å få tilbakemelding fra elevene på hva de forstår, hva de synes er vanskelig og hva de vil lære mer om.
Elevene får også reflektere rundt hva de har lært, og hva som er vanskelig. De får også trening i å vurdere sin egen læring og læringsprosess.

Et 3,2,1-skjema kan se slik ut
(modifisert utgave basert på Trude Slemmens versjon i boka «Vurdering for læring i klasserommet):

Vurder deg selv:Tre viktige ting jeg har lært:

1

2

3

Hvorfor synes du det er viktig å lære dette?

To ting jeg synes var vanskelig:

1

2

Spør læreren eller en læringsvenn om hjelp!

En ting jeg vil lære mer om:

1

Hvordan kan du lære mer om dette?

Reklamer

Bloggen er nå oppe og går – og blir fylt med innhold etterhvert!

Nye tips og praktiske måter å jobbe med Vurdering for læring, eksempler på undervisningsopplegg, litteraturtips og tanker rundt vurdering blir publisert (med ujevne) mellomrom.